Copyright Ingrid Björne
ZITAGÅRDENS KENNELS VP för bästa jaktprov i elitklass på hare i Sverige. Bedömningen sker enligt Sv Stövarklubbens regler och anvisningar för rangordning vid tävling. 1. Pris i elitklass 2. Egenskapspoäng 3. Drevminuter 4. Tappttid, minst antal minuter 5. Längsta drevrepris Om flera hundar uppnår samma resultat går priset till den yngsta hunden. Hundägaren ombesörjer gravering på priset med hundens titel, reg.nr, namn samt årtal. Priset tillfaller för alltid den hundägare som med tre olika hundar erhållit tre inteckningar i priset. För varje inteckning skall ett foto med hundens meriter sättas in i ett medföljande fotoalbum. Detta album tillhör Skellefteå Norra Stövargille. Om gillet upplöses tillfaller albumet den hundägare som har flest inteckningar. Priset kan endast erövras av hund vars ägare är medlem av Skelllefteå Norra Stövargille. Priset skänkt av Zitagårdens kennel.
FINNFORSRÖVARNAS VP för bästa jaktprov i öppen klass på hare eller räv för hundar upp till 36 månaders ålder. Hund som tävlar om priset får ej ha startat i elitklass. Bedömningen sker enligt Sv Stövarklubbens regler och anvisningar för rangordning vid tävling. 1. Pris i elitklass 2. Egenskapspoäng 3. Drevminuter 4. Tappttid, minst antal minuter 5. Längsta drevrepris Om flera hundar uppnår samma resultat går priset till den yngsta av dem. Priset tillfaller för alltid den hundägare som med en eller flera hundar erhållit tre inteckningar i priset. Priset skänkt av David Frimodig & Bo Jonsson
Copyright I. Björne
NORSJÖ/SKELLEFTEÅ                STÖVARGILLE